เรียนฟรี

เรียนต่อฟรี สายอาชีพ เรียนฟรี ที่พัก อาหารฟรีฟรีตลอดหลักสูตร

จบ ม.3 เรียนต่อฟรี สายอาชีพ เรียนฟรี ที่พัก อาหารฟรีฟรีตลอดหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 1.ช่างไฟฟ้ากำลัง 2.ช่างยนต์ 3.ช่างอีเล็กทรอนิกส์ 4.อาหารและโภชนาการ 5.การโรงแรม 6.บัญชี 7.การตลาด 8.คอมพิวเตอร์ ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน 116/2 […]

ข่าวดีสำหรับนักเรียนผู้มีทุนน้อย เรียนจบ ม.3 หรือ ม.6 แล้วไม่ได้เรียนต่อ และยังหาสมัครงานไม่ได้

ข่าวดีสำหรับนักเรียนผู้มีทุนน้อย เรียนจบ ม.3 หรือ ม.6 แล้วไม่ได้เรียนต่อ และยังหาสมัครงานไม่ได้ มาสมัครฝึกวิชาชีพที่ โครงการพระดาบส วิทยาลัยการอาชีพเสนา มีที่พักฟรี อาหารฟรีสามมื้อ เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า ฟรี ฝึกช่างอุตสาหกรรมทุกแขนง ฝึกงานกับสถานประกอบการ และทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จบแล้วรับใบประกาศกับองคมนตรี […]