นักเรียนของเราได้รับการบริการอาหารว่าง โดยการดูแลของครูอย่างใกล้ชิด