นำคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนลงนามถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 9

นำคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ ๙ ณ โรงพยาบาลศิริราช