คอร์ส Summer ช่วงที่ 2

คอร์ส Summer ช่วงที่ 2

ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 15 พ.ค. 2562 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เคมี ฟิสิกส์ เพื่อปรับพื้นฐาน แก้ปัญหาการเรียน และส่งเสริมการเรียน

สมัครติว

สมัครติว 2562

ป.6 สอบเข้าเรียน ม.1 เปิดเรียน 11 มีนาคม- 29 มีนาคม 62 เรียน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 ค่าลงทะเบียน 4300 บาท

เปิดคอร์ส Summer 2562

เปิดคอร์ส Summer 2562

ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. – 10 เม.ย. 2562 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 12.30 น. เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.1 – ม.6 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เคมี ฟิสิกส์

เปิดรับสมัคร คอร์สเรียนที่ 2/2561 เปิดเรียนตั้งวันที่ 3 พ.ย.60 ถึง 24 ก.พ.62

คอร์สเรียนที่ 2/2561 เปิดเรียนตั้งวันที่ 3 พ.ย.60 ถึง 24 ก.พ.62 เวลาเรียนตั้งแต่ 9.00-17 00 น. เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพการเรียน/ติวเข้มสอบ O-net สอบเข้าเรียน ม.1,ม.4

คอร์ส summer ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. -11 พ.ค. 61

วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.6 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เคมี ฟิสิก เพื่อ ปรับพื้นฐาน แก้ปัญหาการเรียน และส่งเสริมการเรียน

หลักสูตรโรงเรียนสุขศรีกวดวิชา ปี 2561

คอร์ส ติวเข้ม ป.6 สอบเข้าเรียน ม.1 ร.ร.รัฐบาลที่มีชื่อเสียง ระหว่าง 5 มีนาคม – 6 เมษายน 2560 ติวเข้ม วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. ค่าลงทะเรียน 5,880 บาท