คอร์สเรียนเทอม 1 ปี 2563 เปิดรับสมัครแล้ว

เริ่มเรียน เสาร์ที่ 4 ก.ค.- 31 ต.ค.63
เรียนเสาร์/อาทิตย์ (เลือกเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์) เวลาเรียน 9.00-15.00

เรียน 4 วิชา มี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

อัตราค่าเรียน
ป. 1-3 =7,500
ป.4-5=8,000
ป. 6 = 8,500
ม.1-2=10,500
ม.3.=12,000

ให้สิทธิ์แบ่งจ่าย ได้

 

สมัครเรียน 

โทร 08 1489 5177, 02 9032 235