คอร์ส Summer ช่วงที่ 2

คอร์ส Summer ช่วงที่ 2

ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 15 พ.ค. 2562 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เคมี ฟิสิกส์ เพื่อปรับพื้นฐาน แก้ปัญหาการเรียน และส่งเสริมการเรียน