เปิดคอร์ส Summer 2562

เปิดคอร์ส Summer 2562

ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. – 10 เม.ย. 2562 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 12.30 น. เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.1 – ม.6 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เคมี ฟิสิกส์