เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คอร์สเรียนที่ 2/2561
เปิดเรียนตั้งวันที่ 3 พ.ย.60 ถึง 24 ก.พ.62
เวลาเรียนตั้งแต่ 9.00-17 00 น.
เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพการเรียน/ติวเข้มสอบ O-net สอบเข้าเรียน ม.1,ม.4 รร.รัฐบาลที่มีชื่อเสียง และเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

เปิดเรียนวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย ฟิสิก เคมี ชีวะ
สอนสด โดยครูผู้เชี่ยวชาญ เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเฉพาะบุคคล
นักเรียน 5-8 /ครู 1 คน
จัดการศึกษาครบวงจร

รับรองผลการเรียน
เรียนดีมีความสุข สอบได้ทุกที่เราช่วยได้ให้มีความตั้งใจ
ค่าเรียนให้แบ่งจ่าย 3 งวด

ฟรี อาหารว่าง เอกสาร และกระเป๋าใส่เอกสาร
เราจะดูแลลูกหลานของท่าน ดั่งลูกหลานของเรา
เราพร้อมที่จะแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมบุตรหลานของท่านให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียนอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพให้สูงสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
โทร 081 489 5177 02 903 2235
ID.Line: 0814895177
บริหารและทำการสอน โดย ดร.สุภาภรณ์ สุขศรี และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
เปิดทำการสอนมาแล้ว 11 ปี

ค่าลงทะเบียนเรียน(รับรองผลการเรียน)

ระดับชั้น แก้ปัญหา/พัฒนา/ส่งเสริมความเป็นเลิศ/ติวเข้มเพื่อสอบ   ค่าเรียนเต็ม  ลดพิเศษ
อ.3- ป.3 ไทย คณิต อังกฤษ วิทย์ 8,500  8,000
ป.4-5 คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย 9,500  9,000
ป.6  คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย 11,500  9,900
ม.1-2 คณิต วิทย์ อังกฤษ เรียนกลุ่ม  4-5 คน 12,000  11,000
ม.3 วิทย์ คณิต อังกฤษ เรียนกลุ่ม  3-4 คน 13,500  12,500
ม.4-5 เรียนเดี่ยวเลือกวิชาที่ต้องการเฉพาะ(คณิต/ฟิสิก/เคมี/อังกฤษ) 60 ชม  30,000
ม.6 เรียนเดี่ยว เลือกวิชาที่ต้องการเฉพาะ(คณิต/ฟิสิก/เคมี/อังกฤษ)                               60 ชม  30,000