เปิดคอร์สเรียน วันเสาร์/อาทิตย์ ระหว่าง 4 พ.ย. 60 – 25 ก.พ.61 เวลาเรียน 9.00-15.00 น.
ประถมศึกษา เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น
มัธยมศึกษา เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น
เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพการเรียน/ติวเข้มสอบ O-NETสอบเข้าเรียน ม.1,ม.4 รร.รัฐบาลที่มีชื่อเสียง
วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย ฟิสิก เคมี ชีวะ