ผู้บริหารโรงเรียนสุขศรีกวดวิชา

ดร.สุภาภรณ์ สุขศรี

ดร.สุภาภรณ์ สุขศรี

ผู้บริหารสถานศึกษา
วุฒิปริญญาเอก บริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
รศ.ดร.วิราศิริ สิริวราห์

รศ.ดร.วิราศิริ สิริวราห์

ที่ปรึกษาและนักจิตวิทยา
วุฒิปริญญาเอก
นางพเยาว์ บังผล

นางพเยาว์ บังผล

ที่ปรึกษาและนักการศึกษาพิเศษ
วุฒิปริญญาโท การศึกษาพิเศษ

คณะครูโรงเรียนสุขศรีกวดวิชา

ครูนัส

ครูนัส

ครูคณิตศาสตร์, วิทย์
วุฒิปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 1)
ครูบูม

ครูบูม

ครูวิทยาศาสตร์
วุฒิปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ครูกิติพงษ์

ครูกิติพงษ์

ครูคณิตศาสตร์
วุฒิปริญญาโท
ครูประภาพรรณ

ครูประภาพรรณ

สอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
วุฒิปริญญาโท
ดร.สุภาภรณ์ สุขศรี

ดร.สุภาภรณ์ สุขศรี

ภาษาอังกฤษและพัฒนาภาษา
วุฒิปริญญาเอก บริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ครูศรีนวล

ครูศรีนวล

สอนศิลปะ บำบัด
ครูโจ้

ครูโจ้

สอนวิทยาศาสตร์