ความสำเร็จของโรงเรียน

ความสำเร็จการจัดการศึกษา โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา
น้องแต๋ว

น้องแต๋ว

สอบเข้าเรียน ม.1 นักเรียนทุน รร. จุฬาภรณฯ
น้องมิว

น้องมิว

สอบเข้าเรียน ม.1 สาธิต หาวิทยาลัยศิลปกร
น้องโอม

น้องโอม

สอบเข้าเรียน ม.1 นักเรียนทุน รร. จุฬาภรณฯ
น้องณัฐ

น้องณัฐ

ผลสอบคะแนน o-net คณิตศาสตร์ 85 ภาษา อังกฤษ 94 วิทย์ศาสตร์ 79
น้องชนาทิป

น้องชนาทิป

ผลสอบคะแนน o-net คณิตศาสตร์ 93 ภาษาอังกฤษ 98 วิทยาศาสตร์ 81
น้องเพชร

น้องเพชร

ผลสอบคะแนน O-net คณิตศาสตร์ 95 วิทยาศาสตร์ 83 อังกฤษ 97
น้องมาย

น้องมาย

ส่งเสริมความเป็น เลิศทางด้านศิลปะ ได้รับการคัดเลือกผลงานดีเด่น จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
น้องบุรินทร์

น้องบุรินทร์

ผลสอบคะแนน o-net คณิตศาสตร์ 94 วิทยาศาสตร์ 86 ภาษาอังกฤษ 92
ด.ญ.วิษฐา ชนะศิวาทรัพย์

ด.ญ.วิษฐา ชนะศิวาทรัพย์

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ด.ญ.อรจิรา คณาวิวัฒน์

ด.ญ.อรจิรา คณาวิวัฒน์

รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ด.ช.กิตติพงษ์ สุขสว่าง

ด.ช.กิตติพงษ์ สุขสว่าง

Gifted รร.สวนกุหลาบรังสิต
ด.ญ.วิภาดา พุทอัติวิทย์

ด.ญ.วิภาดา พุทอัติวิทย์

รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ดช.ธานพงษ์ เสวะกะ

ดช.ธานพงษ์ เสวะกะ

รร.กาญจนาภิเษก
ด.ญ.วิรารมณ์ ชุมกระแส

ด.ญ.วิรารมณ์ ชุมกระแส

รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ด.ญ.รดา โอภาศิริวิทย์

ด.ญ.รดา โอภาศิริวิทย์

รร.กาญจนาภิเษก
ด.ญ.ฐิติชญา สีสุรัตน์

ด.ญ.ฐิติชญา สีสุรัตน์

รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ด.ช.อะศมเดช สอนทุ่ง

ด.ช.อะศมเดช สอนทุ่ง

รร.กาญจนาภิเษก
ด.ช.สรวิทย์ ปัญญายนต์

ด.ช.สรวิทย์ ปัญญายนต์

รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ด.ญ.ไปรษยาภรณ์ คงทอง

ด.ญ.ไปรษยาภรณ์ คงทอง

รร.เตรียมพัฒนา นนทบุรี
ด.ช.นภัทร์ วงษ์ประดิษฐ์

ด.ช.นภัทร์ วงษ์ประดิษฐ์

รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ด.ช.กฤตเมต คำสำราญ

ด.ช.กฤตเมต คำสำราญ

รร.เตรียมพัฒนา นนทบุรี
ด.ญ.จันร์สุดา โพธนุกูล

ด.ญ.จันร์สุดา โพธนุกูล

รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ด.ช.ชาญชัย โคอินทร์

ด.ช.ชาญชัย โคอินทร์

ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี