สุขศรีกวดวิชา ติวเตอร์
โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา
โรงเรียนกวดวิชายอดนิยมระดับประถม-มัธยม ย่านบางใหญ่ นนทบุรี
สอนพิเศษ กวดวิชายอดนิยม
โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา
เรียนสนุก ไปมาสะดวก อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้อง ๆ เซ็นทรัล เวสต์เกต
โรงเรียนกวดวิชาบางใหญ่ สอนพิเศษ
โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา
อยากเก่งคณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย มาเรียนที่สุขศรีกวดวิชา

สมัครเรียนโทรด่วน
08 1489 5177

เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับกว่า 10 ปี โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา เป็นสถาบันที่่ผู้ปกครองและนักเรียนในย่านอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ให้ความเชื่อมั่นมานานกว่า 10 ปี เพราะที่นี่เราใส่ใจศักยภาพส่วนบุคคลของเด็ก ทำให้เขาเชื่อมั่นตนเอง ทำได้ และพึ่งตัวเองได้ โรงเรียนสุขศรีกวดวิชาได้เป็นสะพานทางการศึกษาช่วยส่งต่อนักเรียนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน
อ่านเพิ่มเติม...
การเรียนอ่อนไม่ใช่ปัญหา เด็กไม่สนใจเรียนไม่ใช่ปัญหา เพราะสุขศรีกวดวิชา เราจัดโปรแกรมให้เด็กได้ความพร้อมในการเรียน ช่วยเติมเต็มให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักและสำนึกด้วยตนเองว่า ศักยภาพของเขาเป็นอย่างไร เขาจะเรียนรู้วิธีการในการจัดการความคิด ทัศนะ มุมมอง และความรู้สึกของตัวเองได้ว่า ในอนาคต อยากให้ชีวิตเป็นอย่างไร จะไปทำอาชีพอะไรต่อไป จะเริ่มต้นวางแผนทางการศึกษาตั้งแต่วันนี้อย่างไร
อ่านเพิ่มเติม...
สุขศรีกวดวิชา เปิดสอนทุกวิชาในระดับประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษา 1-6 ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีหลายหลักสูตร ทั้งหลักสูตรเรียนกลุ่ม หลักสูตรแบบส่วนตัว ทั้งหลักสูตรเน้นแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อน เรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง อยากติวเข้มเพื่อสอบเข้าโรงเรียน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยอะไรเป็นการพิเศษ ทางสุขศรีกวดวิชาจัดให้ได้ทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมของโรงเรียน

ความรู้ คู่คุณธรรม นำอนาคต ให้สดใส

ขอแสดงความยินดีต่อนักเรียนของเราที่มีความสามารถสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ได้ทุนไปเรียนระดับปริญญาตรีประเทญี่ปุ่น สอบชิงทุนไปเรียนภาษาประเทศออสเตเลีย
น้องโด่ง สอบเข้ามหาวิทยาธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
น้องแพร ได้ทุน ไปเรียน ปริญญาตรี ประเทศญี่ปุ่น
น้องไนซ์ สอบชิงทุนเรียนภาษาประเทศออสเตรเลีย

น้องโด่ง

น้องโด่ง

น้องแพร

น้องแพร

น้องไนซ์

น้องไนซ์

ความสำเร็จของโรงเรียน

ความสำเร็จการจัดการศึกษา โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา
น้องแต๋ว

น้องแต๋ว

สอบเข้าเรียน ม.1 นักเรียนทุน รร. จุฬาภรณฯ
น้องมิว

น้องมิว

สอบเข้าเรียน ม.1 สาธิต หาวิทยาลัยศิลปกร
น้องโอม

น้องโอม

สอบเข้าเรียน ม.1 นักเรียนทุน รร. จุฬาภรณฯ
น้องณัฐ

น้องณัฐ

ผลสอบคะแนน o-net คณิตศาสตร์ 85 ภาษา อังกฤษ 94 วิทย์ศาสตร์ 79
น้องชนาทิป

น้องชนาทิป

ผลสอบคะแนน o-net คณิตศาสตร์ 93 ภาษาอังกฤษ 98 วิทยาศาสตร์ 81
น้องเพชร

น้องเพชร

ผลสอบคะแนน O-net คณิตศาสตร์ 95 วิทยาศาสตร์ 83 อังกฤษ 97

สอนโดย

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจากโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

ถ้อยคำจากใจผู้ปกครอง

บางถ้อยคำจากใจผู้ปกครองโรงเรียนสุขศรีกวดวิชา
“น้องเจนนี่มาเรียนพิเศษที่สุขศรีกวดวิชาตั้งแต่ประถมต้น เรียนแบบต่อเนื่องตลอดในวันเสาร์-อาทิตย์ จนระดับชั้น ม.ปลาย ตอนนี้น้องสอบได้และเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วค่ะ น้องดีใจมาก ขอบคุณโรงเรียนสุขศรีกวดวิชามาก ๆ ที่ทำให้ฝันของน้องเป็นจริง ขอบคุณมากค่ะ”
แม่เจนนี่

แม่เจนนี่

“น้องดิว ฝันอยากเข้าเรียนที่มหิดล ผมจึงพาเข้ามาเรียนเสริมที่นี่ เรียนเรื่อย ๆ ตั้งแต่ ม.4 น้องมาเรียนที่สุขศรีกวดวิชาแล้วแล้วรู้สึกสนุก ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด มาเรียนเหมือนมาพักผ่อน เหมือนมาเรียนกับญาติ ๆ ผู้ใหญ่ ทำให้รู้สึกมั่นใจ แล้วน้องก็ได้เข้าเรียนที่ ม.มหิดลอย่างที่น้องต้องการ ขอบคุณสุขศรีกวดวิชาครับที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จในชีวิตของลูกผม”
พ่อน้องดิว ม.มหิดล

พ่อน้องดิว ม.มหิดล

“น้องดิว ฝันอยากเข้าเรียนที่มหิดล ผมจึงพาเข้ามาเรียนเสริมที่นี่ เรียนเรื่อย ๆ ตั้งแต่ ม.4 น้องมาเรียนที่สุขศรีกวดวิชาแล้วแล้วรู้สึกสนุก ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด มาเรียนเหมือนมาพักผ่อน เหมือนมาเรียนกับญาติ ๆ ผู้ใหญ่ ทำให้รู้สึกมั่นใจ แล้วน้องก็ได้เข้าเรียนที่ ม.มหิดลอย่างที่น้องต้องการ ขอบคุณสุขศรีกวดวิชาครับที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จในชีวิตของลูกผม”
ผู้ปกครองน้องดิว

ผู้ปกครองน้องดิว

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

แจ้งข่าวประกาศจากโรงเรียนสุขศรีกวดวิชา ประกาศหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

เปิดรับสมัคร คอร์สเรียนที่ 2/2561 เปิดเรียนตั้งวันที่ 3 พ.ย.60 ถึง 24 ก.พ.62

คอร์สเรียนที่ 2/2561 เปิดเรียนตั้งวันที่ 3 พ.ย.60 ถึง 24 ก.พ.62 เวลาเรียนตั้งแต่ 9.00-17 00 น. เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพการเรียน/ติวเข้มสอบ O-net สอบเข้าเรียน ม.1,ม.4

คอร์ส summer ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. -11 พ.ค. 61

วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.6 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เคมี ฟิสิก เพื่อ ปรับพื้นฐาน แก้ปัญหาการเรียน และส่งเสริมการเรียน

หลักสูตรโรงเรียนสุขศรีกวดวิชา ปี 2561

คอร์ส ติวเข้ม ป.6 สอบเข้าเรียน ม.1 ร.ร.รัฐบาลที่มีชื่อเสียง ระหว่าง 5 มีนาคม – 6 เมษายน 2560 ติวเข้ม วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. ค่าลงทะเรียน 5,880 บาท

เปิดคอร์สเรียน วันเสาร์/อาทิตย์ ระหว่าง 4 พ.ย. 60 – 25 ก.พ.61

เปิดคอร์สเรียน วันเสาร์/อาทิตย์ ระหว่าง 4 พ.ย. 60 – 25 ก.พ.61 เวลาเรียน 9.00-15.00 น. ประถมศึกษา เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น

สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ที่โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา นักเรียนสามารถมาเรียนได้ทุกวิชา คณิต วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ไทย อังกฤษ สังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญวิชาการ มาเรียน ที่นี่นักเรียนสอบผ่านได้คะแนนดีทุกวิชา

เว็บไซต์น่าสนใจ โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา

ลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาที่น่าสนใจ ของโรงเรียนสุขศรีกวดวิชา สอนดี สอบติดทุกที่